Jobannonce – formand

Vi er i gang med en mindre omlægning af vores firmastruktur – vil du være med?

 

Vi søger en arbejdende tømrerformand (80/20)
Tømreropgaverne er meget forskellige – i øjeblikket udfører vi renoveringsentrepriser for kommuner og selvejende institutioner.

Formandsopgaverne er:

 • planlægning af arbejdsopgaver på egne byggesager
 • bestilling (indkøb) af materialer
 • tidsplanlægning, indmelding af bemanding m.v.
 • ansvarlig for kvalitetssikring på egne byggesager
 • økonomistyring i mindre målestok på egne byggesager:
  – opfølgning på sagsbudget
  – godkendelse af fakturaer
  – registrere ekstraarbejder
 • deltage i byggemøder
 • deltage i ansættelsessamtaler med nye svende og nye lærlinge

Vores forventninger til dig:

Du er

 • fagligt velfunderet – både praktisk og teoretisk (herunder tegningsforståelse)
 • handlekraftig, løsningsorienteret og fremadtænkende
 • ansvarlig, loyal og god til at samarbejde – også på tværs af faggrupperne
 • selvstændig og villig til at gå forrest – medvirke til ejerskab
 • åben overfor digitalisering (vi er en digital virksomhed)
 • fleksibel og omstillingsparat (f.eks. ved akut hjælp til andre byggesager)
 • frisk og glad for at gå på arbejde ????

 

Lyder dette som noget for dig, så ring til Jesper Qvist på mobil 4081 0808 eller skriv en mail til dq@jqbyg.dk